درخواست های شما

درخواست پیوستن به بازارستان

برای ثبت درخواست عضویت فروشگاه باید ابتدا در بازارستان ثبت نام کنید.
ورود / ثبت نام

شما در حال ثبت درخواست عضویت فروشگاه جدید می باشید.
پس از ثبت درخواست عضویت کارشناسان بازارستان درخواست شما را بررسی کرده و حداکثر طی ۴۸ ساعت با شما تماس خواهند گرفت. با تشکر و قدردانی از حسن اعتماد شما.